Syg som følge af stress

Sundhedssamtaler per telefon

Ved samtalerne fortæller du om dine nuværende udfordringer, og hvad der er gået forud i dit liv.

Igennem samtalen får du sat tingene i perspektiv ud fra menneskelige, konkrete, kropslige og sommetider spirituelle vinkler.

Du får input til at se dit liv og dine omstændigheder i et nyt lys. Således kan du – hvis du vil – træffe andre valg, der bedre støtter din situation nu og i fremtiden.

Du vil få ærlige, almenmenneskelige og ligefremme input fra mig. Og du vil blive gjort opmærksom på, i hvilke situationer det kan være sundt for dig, at tænke eller handle anderledes end du plejer.

De kærlige indspark du får af mig, får du ud fra devisen om, at man ikke kan ændre på andre end sig selv. Derfor kan det være nødvendigt at justere sin egen adfærd, for derigennem at opnå et bedre og sundere liv.

Da jeg har personlig erfaring med mennesker, der er krævende, vanskelige at omgås eller mangler empati, kan jeg også hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er op og ned, ret og rimeligt.

Afslutningsvis får du anbefalet naturmedicin, som modvirker følgerne af stress og støtter din krop og psyke.