Syg som følge af stress

Sundhedssamtaler

Ved samtalerne fortæller du om dine nuværende udfordringer, og hvad der er gået forud i dit liv.

Igennem samtalen får du sat tingene i perspektiv ud fra menneskelige, konkrete, kropslige og sommetider spirituelle vinkler.

Du får input til at se dit liv og dine omstændigheder i et nyt lys. Således kan du – hvis du vil – træffe andre valg, der bedre støtter din situation nu og i fremtiden.

Du vil få ærlige, almenmenneskelige og ligefremme input fra mig. Og du vil lære, i hvilke situationer det kan være sundt for dig, at tænke eller handle anderledes end du plejer.

De kærlige indspark du får af mig, hjælper dig med at justere din egen adfærd, så du derigennem kan opnå et bedre og sundere liv.

Da jeg har personlig erfaring med mennesker, der er krævende, vanskelige at omgås eller mangler empati, kan jeg også hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er op og ned, ret og rimeligt.

Afslutningsvis får du anbefalet naturmedicin, som modvirker følgerne af stress og støtter din krop og psyke.

Sundhedssamtaler kan også foregå over telefonen.